دوره آموزش نرم افزار SPSS

نرم افزار تحلیل آماری SPSS جهت آزمون فرضیه‌های آماری و تحلیل رگرسیون و کوارایانس بسیار توانمند است. این نرم‌افزار توسط پژوهشگران بازار و داد و ستد، پژوهشگران سلامتی، شرکت‌های نقشه ‌برداری، دولتی، پژوهشگران آموزشی، سازمان‌های بازاریابی و ... به کار می‌ رود. افزون بر تحلیل‌های آماری، مدیریت داده‌ها و مستندسازی داده‌ها نیز از ویژگی‌های نرم‌افزار هستند. همچنین از جمله نرم‌افزارهایی است که برای تحلیل‌های آماری در علوم اجتماعی، به صورت بسیار گسترده‌ای استفاده می‌شود.

دوره به صورت 16 ساعت می‌باشد. هزینه دوره بر اساس تعدا ثبت نام کنندگان تعیین و اعلام می‌شود. روز برگزاری کلاس با ثبت نام کنندگان هماهنگ خواهد شد.

محل ثبت نام

  1. دفتر توانمند سازی در ساختمان مهندسی اتاق 221  
  2. شماره تلفن 47011218
  3. ایمیل practraining@iauq.ac.ir
  4. ارتباط با ادمین کانال تلگرامی @practrainiauq

 


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

    مطالب مرتبط